čtvrtek 13. ledna 2011

grafické objekty

klonování objektu (vytvoření kopie)

posuňte objekt se stisknutou klávesou Ctrl
(tímto způsobem můžete snadno vytvořit úsečku rovnoběžnou s jinou úsečkou)

jak nastavit barvy obrysu (výplně) pro několik objektů najednou

vyberte objekty a vyvolejte příkaz Objekt - Barva obrysu (výplně)

jak posunout objekt o 0,1 mm

vyberte objekt a stiskněte klávesu se šipkou

jak posunout objekt mimo rastr

posuňte objekt se stisknutou klávesou Shift

jak nakreslit kruh/čtverec

během kreslení stiskněte klávesu Ctrl

Žádné komentáře:

Okomentovat