neděle 27. listopadu 2011

nechtěné spoje

Ve výkresu se objevují spojovací body které nemohu smazat.

Odpověď: Ve přiloženém výkresu je několik spojů které jsou velice krátké.
Například spoj na obrázku je dlouhý pouze 0.6 mm a je vidět jako dvě bíle tečky při zoomu 500.

Spoj vznikl pravděpodobně nechtěným kliknutím při kreslení spoje. Doporučuji projít v průzkumníku spoje, kontrolovat jejich délku v panelu Vlastnosti (hodnota [1 d 2]) a smazat pomocí klávesy del tyto
nechtěné spoje.


Do budoucna uvažuji o zabudování nějaké funkce které by tyto spoje mazala automaticky.

sobota 19. listopadu 2011

součástka mimo spojnice rastru

Proč po poslední aktualizaci nemůžu umístit součástku mimo spojnice rastru?

Odpověd: Rastr je nastaven na 1cm aby se usnadnilo hrubé rozmístění značek v úvodni fázi kreslení výkresu. Přepněte prosím rastr na horní liště na menší hodnotu.

více informací zde

Doporučuji také vyzkoušet funkci automatický rastr,

ProfiCAD portable

Jak spouštět ProfiCAD z flash disku (bez instalace)?


starý způsob:
  1. Nainstalujte ProfiCAD
  2. Zkopírujte adresář C:\Program Files\ProfiCAD\ na flash disk
  3. Zkopírujte složku ProfiCAD Library (ze složky Dokumenty) na flash disk
  4. Na jiném počítači kde neni ProfiCAD nainstalován spusťte ProfiCAD z flash disku
  5. Po spuštění programu nastavte cestu na knihovnu na složku ProfiCAD Library (Nastavení programu (F12) - Cesty)

nový způsob:
  1. Stáhněte si www.proficad.cz/down/7/proficad_portable_cs.zip
  2. Rozbalte soubor na flash disku