středa 30. března 2011

Verze ProfiCADu a formáty souborů


datum
vydání
verzeuměla otevřít soubory verzeformát knihovnyformát výkresů 
X
1998
QCad 1neměla knihovnu značek, značky byly "zadrátované"binární
VII 2000QCad 2první verze která měla knihovnu
(všechny značky v jednom souboru QPD)
binární
XII 2001ProfiCAD 1QCad 2.0QPDbinární
I
2003
ProfiCAD 2ProfiCAD 1jako předchozíbinární
IV
2004
ProfiCAD 3ProfiCAD 2převod knihovny do formátu PPD, od této verze platí
jedna značka = jeden soubor
text
VI
2006
ProfiCAD 4ProfiCAD 3jako předchozí, přidána podpora UNICODEtext
VI
2008
ProfiCAD 5ProfiCAD 3 a novějšíkoncovka PPD, unvnitř xmlxml
VII
2010
ProfiCAD 6ProfiCAD 3 a novějšíjako předchozíxml
VII
2012
ProfiCAD 7ProfiCAD 3 a novějšíjako předchozíxml
V
2014
ProfiCAD 8ProfiCAD 3 a novějšíjako předchozíxml
IX
2016
ProfiCAD 9ProfiCAD 3 a novějšíjako předchozíxml

Staré verze uměly otevřít vždy jen předchozí (a svoji) verzi. Bylo to kvůli komplikovanosti a změnám formátu výkresů. Verze 3 byla první textová a díky tomu ji lze otevřít i v nejnovější verzi ProfiCADu.

formát binární

Použití binárního formátu bylo obvyklé v době málo výkonného harware. Nevýhodou tohoto formátu je malá interoperabilita - soubor zpravidla lze otevřít jen v jednom programu a i ten má problém pokud byl vytvořen v "neočekávané" verzi.

formát text

V tomto formátu jsou data uvedeny v čitelné podobě. Soubor lze otevřít například v Notepadu. Kdokoliv se znalostí formátu může data přečíst nebo opravit. Je snadné zjistit verzi souboru - je uvedena na prvním řádku.

formát xml

Tento formát je mezinárodní standard pro výměnu dat mezi aplikacemi a pro publikování dokumentů. Není problém vytvořit program který by zpracovával nebo vytvářel tento formát. Stejně jako předchozí formát je čitelný v jakémkoli textovém editoru.

jak převést výkresy + značky z minulých verzí

Dokumenty od verze 3 lze otevřít v současné verzi. Starší dokumenty převeďte pomocí tohoto návodu. Případně se obratte na technickou podporu.

pondělí 21. března 2011

verze 6.3

Možnost změnit velikost značky ve výkresu

Velikost značky lze změnit pomocí tažení úchytů myší. Úchyty v rozích mění velikost značky se zachováním poměru šířka/výška. Ostatní úchyty mění velikost jen v příslušném směru.
Velikost značky lze také měnit v panelu Vlastnosti zadáním hodnot pro osu X a Y.
Je možno nastavit výchozí poměr velikosti nově vkládaných značek do výkresu. Tato volba se provádí v nastavení programu (F12) - Cesty - políčko "počáteční zvětšení značek" a je k dispozici pouze v placené verzi.
změna velikosti značky

Možnost změnit tloušťku čar značek a spojů

Pokud zvětšíte značky a bude vám připadat že jejich čáry jsou příliš tenké, můžete nastavit koeficient kterým se vynásobí tlouštka čar a spojů.
Například pokud zadáte koeficient 1.5, změní se tloušťka čáry 0.2 mm na 0.3 mm (1.5 x 0.2 = 0.3). Tato volba se provádí v nastavení programu (F12) - Cesty - políčko "koeficient tloušťky značek a spojů" a je k dispozici pouze v placené verzi.
předvolba změna velikosti značky

Mřížka pod aktuální vrstvou

Dosud byla mřížka kreselena jako nejspodnější vrstva.
Nyní se mřížka vykresluje pod vrstvou která je právě aktuální, aby byla viditelná i když je ve spodní vrstvě například obrázek s půdorysem budovy.

Zobrazení úhlů a délek čar

Při kreslení čáry je ve stavovém řádku zobrazen úhel (vzhledem k vodorovné ose) a délka čáry. V panelu Vlastnosti jsou uvedeny úhly a délky všech segmentů. Symbol < znamená úhel, d znamená délka.
příklad:
3 < 4úhel segmentu mezi 3. a 4. bodem
3 d 4délka segmentu mezi 3. a 4. bodem