středa 29. září 2010

Knihovna značek

Nelze měnit syl čáry. V panelu Vlastnosti je pouze jeden styl čáry.

K tomuto problému většinou dochází když někdo přestěhuje
knihovnu do jiného adresáře a zapomene přestěhovat adresář _LIN.

Zkuste se podívat jestli ho máte v knihovně.
Nastavení programu (F12) - Cesty - tlačítko "otevřít v průzkumníku".

Pokud potřebujete přeinstalovat pouze knihovnu (bez ProfiCADu)
použijte tento link:
http://gallery.proficad.com/pages/DownLoad.aspx?l=cs

úterý 21. září 2010

Spoje

Potřebuji na schematu zvýraznit, že v konkrétním místě je připojovací bod. Na výkresu je rovná čára , ze které se nepozná kde byla napojena


Zkoušel jsem 2 řešení problému:

1) udělat propojení někde na křižovatce spojů a přetáhnout ho myší na požadované místo.

2) vložit značku "konstrukční prvky/svorka". To je pracnější ale vypadá to mnohem lépe.

ukázka obou možností, nahoře propojení, dole svorka


Chtěl jsem připojit spoj ke značce, ale ta neměla nadefinované vývody. Nakreslil jsem tedy obyčejnou čáru. Nyní potřebuji přidat propojku spojů...


Nahlašte mi prosím která značka nemá vývody. Opravím to. Nemá smysl používat čáru místo spoje.

Nemusíte ale čekat až zveřejním opravenou značku. Snadno si ji můžete opravit v editoru značek. Pravým klikem značku otevřete a přidáte vývody.

Vrstvy

Při kreslení schémat se mi neustále schovávají nakreslené objekty


(k dotazu bylo přiloženo schéma)
K problému dochází protože obrázek s půdorysem je ve stejné vrstvě jako schéma.
Je potřeba přemístit ho do zadní vrstvy -1.

Doporučuji tento postup:
 1. Vyberte myší obrázek
 2. Ctrl+X
 3. V panelu Vrstvy vyberte vrstvu -1
 4. Ctrl+V
 5. Upravte pozici obrázku aby odpovídal schématu.
 6. V panelu vrstvy vyberte vrstvu 0.

Grafický panel značek


Značky nelze přetáhnout do oblíbených.

Grafický panel nepoužívá speciální panel pro oblíbené položky jak tomu bylo v minulosti u textového panelu. Můžete si ale vytvořit skupinu oblíbených položek:
 1. F12 - Cesty - tlačítko "otevřít v průzkumníku".
 2. zazálohujte obsah knihovny, např. vypálením na CD
 3. vytvořte adresář "oblíbené" (pravé tlačítko - Nový - Adresář)
 4. přesuňte nebo zkopírujte do něj značky které často používáte. Můžete vytvořit i podadresáře.
 5. V ProfiCADu příkazem F5 znovu načtete grafický panel značek. Skupina oblíbené by se měla objevit.

V panelu značek naskakují značky které nepotřebuji

 1. F12 - Cesty - tlačítko otevřít v průzkumníku.
 2. Smažte adresáře i jednotlivé značky které nepotřebujete. 
 3. Můžete vytvořit vlastní adresáře podle toho které značky používáte aby orientace v nich byla co nejjednodušší.

Uvítal bych možnost zobrazit menší značky v panelu značek

V budoucí verzi plánuji možnost nastavit velikost značek v panelu značek.

Panel značek se nechtěně objevuje

Pokud nejste ve fázi vkládání značek do schématu, nastavte aby se panel automaticky schovával - kliknutím na "špendlík".
Další možnost (pokud vám nevadí rolování v seznamu skupin) je dát vlevo nahoru panel Průzkumník a vlevo dolů panel značek. Jak přetáhnout panely na určené místo se dozvíte na tomto videu: http://www.proficad.cz/video/panely.html

Když už se objeví, existují 4 možnosti jak se ho zbavit:
 1. najet myší nahoru nad panel
 2. klávesa Esc
 3. kliknout do bílého prostoru mezi značky
 4. zavírací křížek vpravo nahoře