neděle 27. listopadu 2011

nechtěné spoje

Ve výkresu se objevují spojovací body které nemohu smazat.

Odpověď: Ve přiloženém výkresu je několik spojů které jsou velice krátké.
Například spoj na obrázku je dlouhý pouze 0.6 mm a je vidět jako dvě bíle tečky při zoomu 500.

Spoj vznikl pravděpodobně nechtěným kliknutím při kreslení spoje. Doporučuji projít v průzkumníku spoje, kontrolovat jejich délku v panelu Vlastnosti (hodnota [1 d 2]) a smazat pomocí klávesy del tyto
nechtěné spoje.


Do budoucna uvažuji o zabudování nějaké funkce které by tyto spoje mazala automaticky.

sobota 19. listopadu 2011

součástka mimo spojnice rastru

Proč po poslední aktualizaci nemůžu umístit součástku mimo spojnice rastru?

Odpověd: Rastr je nastaven na 1cm aby se usnadnilo hrubé rozmístění značek v úvodni fázi kreslení výkresu. Přepněte prosím rastr na horní liště na menší hodnotu.

více informací zde

Doporučuji také vyzkoušet funkci automatický rastr,

ProfiCAD portable

Jak spouštět ProfiCAD z flash disku (bez instalace)?


starý způsob:
 1. Nainstalujte ProfiCAD
 2. Zkopírujte adresář C:\Program Files\ProfiCAD\ na flash disk
 3. Zkopírujte složku ProfiCAD Library (ze složky Dokumenty) na flash disk
 4. Na jiném počítači kde neni ProfiCAD nainstalován spusťte ProfiCAD z flash disku
 5. Po spuštění programu nastavte cestu na knihovnu na složku ProfiCAD Library (Nastavení programu (F12) - Cesty)

nový způsob:
 1. Stáhněte si www.proficad.cz/down/7/proficad_portable_cs.zip
 2. Rozbalte soubor na flash disku
sobota 1. října 2011

Ukázka kreslení značky podle náčrtku


Postup:
 • Soubor - Nová značka
 • Klávesa e (kreslení elipsy)
 • Nakreslení 2 elips, 3. se naklonuje (Ctrl+myš)
 • Bezierova křivka, 1 kliknutí, Esc
 • Klonovat křivku
 • Překolopit 2. křivku tlačítkem nahoře
 • Přidat vývody

pátek 2. září 2011

automatické rolování

Při dojetí kurzoru na jakýkoli okraj mi celé okno uteče do protější strany než je kurzor. Dá se s tím něco dělat?

Jedná se o pomůcku která má usnadnit rolování. Dá se to vypnout v nastavení programu (F12) - Ovládání - Použít automatické rolování.

sobota 20. srpna 2011

zmizely značky

Nelze zobrazit značky a symboly které jsou umístěny po levé straně, pouze prázdné okno bez grafických ikon.

Pravděpodobně došlo k nějaké změně na vašem PC. Je třeba nastavit cestu na knihovnu. V nastavení programu (F12) vyberte první záložku "cesty", stiskněte tlačítko "Změnit" a vyberte umístění knihovny - adresář "ProfiCAD Library".

úterý 9. srpna 2011

jak na export do PDF

Pro export do formátu PDF lze doporučit například:

 • PDFCreator http://www.slunecnice.cz/sw/pdfcreator/ známý program pro převod do PDF
 • Nitro PDF Reader http://www.nitroreader.com/ - tento nový program lépe zvládá převod do méně obvyklých formátů, jako jsou Letter, Ledger atd. Má mnoho pokročilých funkcí, jako jsou extrakce obrázků z existujícího dokumentu, přidávání poznámek, elektronických podpisů a další.
 • Software602 Print2PDF Free poskytuje převod do PDF formátu zcela zdarma bez reklam a bez vyžadování registrace.

Tyto programy pracují na principu virtuální tiskárny, tj. v ProfiCADu zvolíte tisk a jako tiskárnu vyberete jeden z těchto programů. Dále vyberete formát papíru, orientaci stránek a umístění na disku kam se má uložit výsledný dokument.

Doplnění článku k 10.4.2012:
Při instalaci nové verze PDFCreator se mi na počítač dostal jakýsi virus SweetIM kterého jsem se pak složitě zbavoval. Doporučuji spíše převodník od Software602 který je bez problémů.

středa 30. března 2011

Verze ProfiCADu a formáty souborů


datum
vydání
verzeuměla otevřít soubory verzeformát knihovnyformát výkresů 
X
1998
QCad 1neměla knihovnu značek, značky byly "zadrátované"binární
VII 2000QCad 2první verze která měla knihovnu
(všechny značky v jednom souboru QPD)
binární
XII 2001ProfiCAD 1QCad 2.0QPDbinární
I
2003
ProfiCAD 2ProfiCAD 1jako předchozíbinární
IV
2004
ProfiCAD 3ProfiCAD 2převod knihovny do formátu PPD, od této verze platí
jedna značka = jeden soubor
text
VI
2006
ProfiCAD 4ProfiCAD 3jako předchozí, přidána podpora UNICODEtext
VI
2008
ProfiCAD 5ProfiCAD 3 a novějšíkoncovka PPD, unvnitř xmlxml
VII
2010
ProfiCAD 6ProfiCAD 3 a novějšíjako předchozíxml
VII
2012
ProfiCAD 7ProfiCAD 3 a novějšíjako předchozíxml
V
2014
ProfiCAD 8ProfiCAD 3 a novějšíjako předchozíxml
IX
2016
ProfiCAD 9ProfiCAD 3 a novějšíjako předchozíxml

Staré verze uměly otevřít vždy jen předchozí (a svoji) verzi. Bylo to kvůli komplikovanosti a změnám formátu výkresů. Verze 3 byla první textová a díky tomu ji lze otevřít i v nejnovější verzi ProfiCADu.

formát binární

Použití binárního formátu bylo obvyklé v době málo výkonného harware. Nevýhodou tohoto formátu je malá interoperabilita - soubor zpravidla lze otevřít jen v jednom programu a i ten má problém pokud byl vytvořen v "neočekávané" verzi.

formát text

V tomto formátu jsou data uvedeny v čitelné podobě. Soubor lze otevřít například v Notepadu. Kdokoliv se znalostí formátu může data přečíst nebo opravit. Je snadné zjistit verzi souboru - je uvedena na prvním řádku.

formát xml

Tento formát je mezinárodní standard pro výměnu dat mezi aplikacemi a pro publikování dokumentů. Není problém vytvořit program který by zpracovával nebo vytvářel tento formát. Stejně jako předchozí formát je čitelný v jakémkoli textovém editoru.

jak převést výkresy + značky z minulých verzí

Dokumenty od verze 3 lze otevřít v současné verzi. Starší dokumenty převeďte pomocí tohoto návodu. Případně se obratte na technickou podporu.

pondělí 21. března 2011

verze 6.3

Možnost změnit velikost značky ve výkresu

Velikost značky lze změnit pomocí tažení úchytů myší. Úchyty v rozích mění velikost značky se zachováním poměru šířka/výška. Ostatní úchyty mění velikost jen v příslušném směru.
Velikost značky lze také měnit v panelu Vlastnosti zadáním hodnot pro osu X a Y.
Je možno nastavit výchozí poměr velikosti nově vkládaných značek do výkresu. Tato volba se provádí v nastavení programu (F12) - Cesty - políčko "počáteční zvětšení značek" a je k dispozici pouze v placené verzi.
změna velikosti značky

Možnost změnit tloušťku čar značek a spojů

Pokud zvětšíte značky a bude vám připadat že jejich čáry jsou příliš tenké, můžete nastavit koeficient kterým se vynásobí tlouštka čar a spojů.
Například pokud zadáte koeficient 1.5, změní se tloušťka čáry 0.2 mm na 0.3 mm (1.5 x 0.2 = 0.3). Tato volba se provádí v nastavení programu (F12) - Cesty - políčko "koeficient tloušťky značek a spojů" a je k dispozici pouze v placené verzi.
předvolba změna velikosti značky

Mřížka pod aktuální vrstvou

Dosud byla mřížka kreselena jako nejspodnější vrstva.
Nyní se mřížka vykresluje pod vrstvou která je právě aktuální, aby byla viditelná i když je ve spodní vrstvě například obrázek s půdorysem budovy.

Zobrazení úhlů a délek čar

Při kreslení čáry je ve stavovém řádku zobrazen úhel (vzhledem k vodorovné ose) a délka čáry. V panelu Vlastnosti jsou uvedeny úhly a délky všech segmentů. Symbol < znamená úhel, d znamená délka.
příklad:
3 < 4úhel segmentu mezi 3. a 4. bodem
3 d 4délka segmentu mezi 3. a 4. bodem

pátek 25. února 2011

jak změnit logo v popisovém poli

 1. menu "Soubor - Otevřít popisové pole".
 2. Vyberte popisové pole, pravděpodobně standard.ptb
 3. Odstraňte logo ProfiCAD (vybrat a stisknout klávesu del)
 4. Na jeho místo vložte logo vaší firmy (menu "Vložit - Obrázek")
 5. menu "Soubor - Uložit jako..." pojmenujte podle své firmy

V nastavení programu (F12) - "systém" - "ostatní" můžete nastavit aby se toto popisové pole automaticky vkládalo do nových výkresů.

čtvrtek 17. února 2011

výsledky průzkumu spokojenosti - leden 2011Průzkum ještě nebyl ukončen! Pokud jste se průzkumu dosud nezůčastnili, vyplňte prosím tento dotazník . Nezpomeňte ho prosím odeslat - dole tlačítkem "submit" (bohužel nešlo počeštit). Děkuji všem kdo už dotazník vyplnili.Najčastější dotazy/připomínky a odpovědi na ně:


vylepšit tiskové výstupy, např. tisk výřezu schéma, při větším zvětšení jsou kostrbaté čáry

při exportu výkresu jako obrázek se použije rozlišení jaké je právě aktivní. Pro jemnější rozlišení přepněte měřítko nahoře na nástrojové liště.

tisk - první tisk mi vždy vyjede jako portrét a a ne krajina

mělo by být opraveno ve verzi 6.2.2

rámečku v horní části přidat pole s čísly pro snažší hledání pozice prvku ve výkresu

jedná se o tzv. souřadnicovou síť. Bude přidána během roku 2011

mohlo by třeba být přidáno číslování (značení) vodičů , rozpis vodičů podle čísel

vodiče lze pojmenovat (panel "Vlastnosti" políčko "název") a toto jméno se zobrazí ve výpisu vodičů

teď jsem zjistil, že NETlist, rozpis součástek a výpis vodičů jdou vypsat jen pro každou vrstvu zvlášť.

je to proto, že každá vrstva má jiný účel (zdi, silnoproud, PC LAN atd.), takže se nepředpokládá že by jeden obvod byl rozložen do více vrstev.

není mi jasné, jak funguje výpis vodičů, v jakých jednotkách je délka vodiče?

jsou to milimetry (t. j. délky jsou "papírové"). Plánuji přidat možnost zadat měřítko, aby byl údaj přímo v reálných jednotkách. Zatím bohužel nezbývá než použít kalkulačku.

možnost změny velikosti schématické značky v průběhu kreslení.

(častý požadavek) bude ve verzi 6.3 - pravděpodobně březen 2011

možná, že bych přivítal lepší nápovědu

nápověda se postupně zlepšuje

větší podpora formátu DWG.

je rozpracovaný nativní import (převod do grafických objektů) z DWG, bohužel není úplně hotov. Pravděpodobně rok 2012.

při kreslení půdorysných rozměrů velice chybí přímá viditelnost rozměrů nakreslené plochy, včetně jejího úhlového natočení.

bude doplněno během roku 2011

neustálá snaha o aktualizce, která je nefunkční na učtu, který není administrátorský

aktualizace dokáže být velmi otravná (vyskakující potvrzení). Pokusím se s tím něco udělat. Zatím to prosím vypněte (F12 - "Ostatní") a ujistěte se že dostáváte upozornění o nových verzích emailem

musím si hlídat, abych nechtěl rolovat výkresem nahoru/dolu pomocí kolečka myši

kolečko samotné mění zoom výkresu
kolečko + Shift roluje vodorovně
kolečko + Ctrl roluje svisle

mriezka je naprogramovana ako spodna vrstva a tak ju nevidno ked sa do jednej vrstvy natiahne obrazok napr podorys domu do ktoreho sa ide kreslit instalacia

souhlasím, mřížka bude zobrazována nahoře, t. j. přes nakreslené objekty


Na otázku "jaké značky by měly být doplněny?"


kreslení značek je tak jednoduché, že je dobré spíš rozjet forum, kde je možno je vyměnovat

tak tady se ukazuje jak slabý je marketing ProfiCADu ... Systém pro výměnu značek již existuje mnoho let na adrese gallery.proficad.eu, bohužel množství značek odeslaných do galerie je minimální. Snad se to zlepší po zveřejnění tohoto průzkumu.

Pokud má někdo značky které by chtěl věnovat ostatním, odešlete je prosím buď přímo do galerie nebo je zazipujte a odešlete e-mailem na info@proficad.cz.


Tento článek bude průběžně doplňován podle toho jak budou přicházet další vyplněné dotazníky


pondělí 24. ledna 2011

jak zvětšit výkres

Když jsem použil značky, které jsou v knihovně, tak se mi zdály příliš malé. Na výkrese A4 nebylo nic vidět. Je nějaká finta, jak namalovanou značku na konkrétním výkrese zvětšit na přijatelný rozměr?Finta je:

F12 - Dokument - Rozměry. Zde odškrtněte "orámování" a do políčka "měřítko" 

zadejte větší hodnotu, např. 300. Na výtisku pak bude vše 3x větší.středa 19. ledna 2011

jak poslat video

Při práci s ProfiCADem můžete narazit na problém který se špatně popisuje do telefonu nebo emailu (podivné vizuální efekty, chybné překreslování atd). V takovém případě doporučuji nahrát problém na video a to poslat na technickou podporu (technická podpora nebo emailem).

Jeden vhodný program který lze k tomu použít je například program Jing ze stránek http://www.techsmith.com/download/jing/. Výhody programu Jing:
 • je zdarma
 • posíláte pouze odkaz, ne celé video


O programu vyšlo několik článků. Doporučuji tuto recenzi http://extrawindows.cnews.cz/jing-screenshoty-raz-dva kde je vše podrobně vysvětleno.

Stručně jak program použít:

 1. nainstalujte program ze stránek http://www.techsmith.com/download/jing/
 2. budete vyzváni abyste si vytvořili na serveru Jing účet
 3. vyplňte kolonky, Display name = zobrazené jméno (2-20 alfanumerických znaků bez mezer)
 4. zrušte zatržítko na posledním řádku, nechcete-li pomoci zlepšovat Jing
 5. klikněte na Create = vytvořit (účet)
 6. pokud chcete vytvořit video, připravte si ProfiCAD s výkresem kde se problém vyskytuje
 7. klikněte na žlutý půlkruh na horní hraně monitoru a vyvolejte příkaz "Capture". Vyberte plochu která se má nahrávat (kliknutím na titulek ProfiCADu vyberete pouze okno ProfiCADu) a stiskněte tlačítko nahrávání
 8. proveďte v ProfiCADu všechny kroky které vedou k problému
 9. ukončete nahrávání tlačítkem "Stop" (čtvereček)
 10. nyní si můžete video přehrát a ujistit se že obsahuje to co má
 11. pomocí tlačítka "Share" nahrajte video na server programu Jing
 12. v tuto chvíli program umístil do zásobníku (schránky) odkaz na toto video. Pro odeslání videa stačí odeslat někomu tento odkaz, t.j. vložit ho to emailu nebo chatovacího programu příkazem Ctrl+V. Odkaz vypadá zhruba takto: http://screencast.com/t/pDU39jMD
 13. příjemce klikne na odkaz a uvidí video

Pokud máte mikrofon, je vhodné namluvit i komentář s informacemi které nejsou vidět, např. kterou klávesu mačkáte atd.

čtvrtek 13. ledna 2011

grafické objekty

klonování objektu (vytvoření kopie)

posuňte objekt se stisknutou klávesou Ctrl
(tímto způsobem můžete snadno vytvořit úsečku rovnoběžnou s jinou úsečkou)

jak nastavit barvy obrysu (výplně) pro několik objektů najednou

vyberte objekty a vyvolejte příkaz Objekt - Barva obrysu (výplně)

jak posunout objekt o 0,1 mm

vyberte objekt a stiskněte klávesu se šipkou

jak posunout objekt mimo rastr

posuňte objekt se stisknutou klávesou Shift

jak nakreslit kruh/čtverec

během kreslení stiskněte klávesu Ctrl

sobota 1. ledna 2011

Verze 6.2

možnost změnit velikost značky

(pouze placená verze)

V editoru značek je možnost změnit velikost značky pomocí příkazu menu Objekt - Změnit velikost. Objeví se dialogové okno ve kterém nastavíte novou velikost značky pomocí posuvníku. Značku uložte (soubor uložit).

Tato funkce je určena pro případ kdy nakreslíte značku a později si uvědomíte že by měla mít jinou velikost.

V budoucí verzi programu bude možnost změnit velikost kontkrétní značky vložené do schématu.


možnost převracení objektů podle horizontální a vertikální osy


Nově lze převracet čáry, křivky a polygony pomocí příkazu menu Objekt - Převrátit horizontálně a Objekt - Převrátit vertikálně.


nové výkresy a popisové pole


Do nových výkresů se automaticky vkládá popisové pole. Tuto funkci lze vypnout v nastavení programu (F12) záložka "ostatní", dole.