pátek 7. června 2013

Velikost kreslící plochy

Velikost kreslící plochy lze ovlivnit dvěma způsoby:
a) přidat stránky pomocí panelu Stránky. Výkres se bude skládat z několika samostatných stránek. Každá stránka obsahuje popisové pole a případné orámování a souřadnicová síť.
b) zvětšit velikost stránky v nastavení programu (F12 - Dokument - Velikost). Lze nastavit kolik listů papíru bude mít stránka na šířku a na výšku.