sobota 23. října 2010

otvírání souborů dvojklikem z průzkumníku Windows

Problém s otvíráním souborů dvojklikem byl vyřešen ve verzi 6.1.4. Jednalo se o problém kdy se dokument po dvojkliku neotevřel pokud před tím ProfiCAD nebyl spuštěn. Pokud už byl ProfiCAD spuštěn, dokument se správně otevřel.

Pokud ani s verzí 6.1.4 nelze otvírat soubory dvojklikem, jedná se o nesprávnou konfiguraci v registrech Windows. Tento návod se pokusí je vyřešit.

ProfiCAD musí být nainstalován na daném PC jen jednou. Můžete ho mít krátkodobě nainstalován vícekrát, například pro vyzkoušení nové verze. Pro správnou funkci otvírání dokumentu dvojklikem ale musí být na PC pouze jednou. V průzkumníku zadejte hledání ProfiCAD.exe na celém počítači a odstraňte případné přebytečné instance.

Pokud to nepomůže,

  1. zazálohujte značky i schémata
  2. odinstalujte ProfiCAD
  3. vyčistěte registry - například programem CCleaner apod. aby se odstranily případné zmatené záznamy v registrech o ProfiCADu.
  4. nainstalujte ProfiCAD

V případě systému Vista a Windows 7 je třeba jednou spustit ProfiCAD jako administrátor, aby se vytvořily záznamy v registrech (týkající se otvírání souborů s příponou .sxe). Stačí jednou, ale musí to dělat administrátor, normální uživatel nemá práva.

Pokud to nepomůže, zkontrolovat v registrech (pouze pro pokročilé uživatele) a případně vytvořit tyto položky:

HKEY_CLASSES_ROOT\.sxe = ProfiCAD.Document
HKEY_CLASSES_ROOT\ProfiCAD.Document\shell\open\command = ProfiCAD.EXE %1
HKEY_CLASSES_ROOT\ProfiCAD.Document\shell\open\ddeexec = [open("%1")]
HKEY_CLASSES_ROOT\ProfiCAD.Document = ProfiCAD.Document

sobota 2. října 2010