úterý 2. listopadu 2010

Velikost značek

Vývody motoru a kontaktů stykače nepasují. Potřebuji zmenšit motor nebo zvětšit kontakty. Jak změnit velikost značky?
Není třeba měnit velikost značek. Doporučuji zapojit spoje podle obrázku (motor 1). Velikost značek byla volena tak, aby vývody navazovaly, jak ukazuje zapojení motoru 2. Doporučená rozteč vývodů je 4mm.