sobota 1. ledna 2011

Verze 6.2

možnost změnit velikost značky

(pouze placená verze)

V editoru značek je možnost změnit velikost značky pomocí příkazu menu Objekt - Změnit velikost. Objeví se dialogové okno ve kterém nastavíte novou velikost značky pomocí posuvníku. Značku uložte (soubor uložit).

Tato funkce je určena pro případ kdy nakreslíte značku a později si uvědomíte že by měla mít jinou velikost.

V budoucí verzi programu bude možnost změnit velikost kontkrétní značky vložené do schématu.


možnost převracení objektů podle horizontální a vertikální osy


Nově lze převracet čáry, křivky a polygony pomocí příkazu menu Objekt - Převrátit horizontálně a Objekt - Převrátit vertikálně.


nové výkresy a popisové pole


Do nových výkresů se automaticky vkládá popisové pole. Tuto funkci lze vypnout v nastavení programu (F12) záložka "ostatní", dole.

Žádné komentáře:

Okomentovat