pondělí 21. března 2011

verze 6.3

Možnost změnit velikost značky ve výkresu

Velikost značky lze změnit pomocí tažení úchytů myší. Úchyty v rozích mění velikost značky se zachováním poměru šířka/výška. Ostatní úchyty mění velikost jen v příslušném směru.
Velikost značky lze také měnit v panelu Vlastnosti zadáním hodnot pro osu X a Y.
Je možno nastavit výchozí poměr velikosti nově vkládaných značek do výkresu. Tato volba se provádí v nastavení programu (F12) - Cesty - políčko "počáteční zvětšení značek" a je k dispozici pouze v placené verzi.
změna velikosti značky

Možnost změnit tloušťku čar značek a spojů

Pokud zvětšíte značky a bude vám připadat že jejich čáry jsou příliš tenké, můžete nastavit koeficient kterým se vynásobí tlouštka čar a spojů.
Například pokud zadáte koeficient 1.5, změní se tloušťka čáry 0.2 mm na 0.3 mm (1.5 x 0.2 = 0.3). Tato volba se provádí v nastavení programu (F12) - Cesty - políčko "koeficient tloušťky značek a spojů" a je k dispozici pouze v placené verzi.
předvolba změna velikosti značky

Mřížka pod aktuální vrstvou

Dosud byla mřížka kreselena jako nejspodnější vrstva.
Nyní se mřížka vykresluje pod vrstvou která je právě aktuální, aby byla viditelná i když je ve spodní vrstvě například obrázek s půdorysem budovy.

Zobrazení úhlů a délek čar

Při kreslení čáry je ve stavovém řádku zobrazen úhel (vzhledem k vodorovné ose) a délka čáry. V panelu Vlastnosti jsou uvedeny úhly a délky všech segmentů. Symbol < znamená úhel, d znamená délka.
příklad:
3 < 4úhel segmentu mezi 3. a 4. bodem
3 d 4délka segmentu mezi 3. a 4. bodem

Žádné komentáře:

Okomentovat